Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2024-03-17

integritet

Integritetspolicy för Sabina’s Hälsocenter

Välkommen till Sabina’s Hälsocenter. Vi värdesätter och respekterar din integritet och strävar efter att säkerställa att din personliga information hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information på olika sätt, inklusive när du besöker vår webbplats, registrerar dig för våra tjänster, kontaktar oss via e-post eller telefon, eller på annat sätt interagerar med oss. Den personliga informationen vi samlar in kan inkludera namn, kontaktinformation, födelsedatum, medicinsk historik och andra uppgifter som är relevanta för de tjänster vi tillhandahåller.

2. Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, uppfylla lagliga och regulatoriska krav samt för administrativa ändamål. Vi kan också använda informationen för marknadsföringsändamål, såvida du har gett ditt samtycke.

3. Delning av personlig information

Vi delar endast din personliga information med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, för att uppfylla lagliga krav eller när du har gett ditt samtycke till delning. Vi säkerställer att alla tredje parter som vi delar information med följer liknande standarder för integritet och datasäkerhet.

4. Skydd av personlig information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Vi strävar efter att säkerställa att din information hålls säker och konfidentiell.

5. Cookies och liknande tekniker

Vår webbplats kan använda cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in information om hur vår webbplats används. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av dessa tekniker enligt denna integritetspolicy och vår cookiepolicy.

6. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende din personliga information, inklusive rätten att begära tillgång till, korrigering av, radering av, eller begränsning av behandlingen av din information. Du har också rätt att invända mot viss behandling av din information och rätt till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt informationen nedan.

7. Kontaktinformation

Om du har några frågor, synpunkter eller önskar utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Sabina’s Hälsocenter

E-post: info@sabinashalsocenter.se

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov för att återspegla förändringar i lagstiftning, vår affärspraxis eller förbättringar av våra tjänster. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din personliga information.